19 Jul 2016

Działacz Partii Zielonych (Green Party of England and Wales) pochodzenia polskiego potępia ataki na obywateli UE po Brexicie.

Działacz Partii Zielonych (Green Party of England and Wales) pochodzenia polskiego potępia ataki na obywateli UE po Brexicie.

Michał Chantkowski, obywatel UK pochodzenia polskiego oraz Koordynator Programu Politycznego Partii Zielonych w Sunderland (Sunderland Green Party), potępił wzrost ataków, które wystąpiły od momentu ogłoszenia wyników referendum, na obywatelach UE urodzonych poza UK.
Partia Zielonych uruchomila wlasnie nowy program członkowski dla imigrantów oraz obywateli UE, którzy nie posiadają brytyjskiego obywatelstwa a chcieliby zostać członkami partii, Michał wydał oświadczenie.
 „Wzywamy wszystkie demokratyczne siły w naszym kraju aby jasno i głośno wyraziły swoje potępienie dla rasizmu, dyskryminacji oraz ksenofobii.
Ostatnie wydarzenia mają swoje korzenie w ciągłym nakręcaniu spirali strachu, uprzedzeń oraz dezinformacji, rozpowszechnianym przez niektóre siły polityczne w tym kraju.
Partia Zielonych Anglii i Walii nigdy nie była, oraz nigdy nie będzie, częścią tego festiwalu winy.
Nasze wartości to otwartość, akceptacja innych kultur i tolerancja.
Cenimy wielki wkład kulturalny oraz ekonomiczny jaki migranci włożyli w nasze społeczeńswo.
Chcielibyśmy zapewnić obywateli UE mieszkających w naszym kraju, że wybrani przez nas przedstawiciele oraz lokalne Partie Zielonych zrobią wszystko aby zapewnić migrantom bezpieczeństwo i szacunek.

No comments:

When Keir Starmer was a Marxist.

Canvassing in Brighton back in 2017 to support Green Party MP Caroline Lucas’s re-election efforts, I knocked on a door and came acros...